I SEE YOU: GDPR I VIDEO NADZOR VOL.2

Naša “I SEE YOU” priča o GDPR-u i video nadzoru za male, srednje i velike poduzetnike, se nastavlja.

Nakon što smo vas upoznali sa zahtjevima koje poduzetnik treba ispuniti oko obavijesti, u ovoj objavi, govorit ćemo o pravima ispitanika čiji podaci se obrađuju.

Osim postavljanja oznake iz prethodnog posta, ispitaniku je potrebno pružiti sljedeće informacije:

koja je svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka,

  • tko ima pravo pristupa tim podacima,
  • koji je vremenski rok pohrane zapisa videonadzora,
  • prenose li se snimke videonadzora u treće zemlje ili međunarodne organizacije (one koje nisu članice EU/EGP).

Prava koja ima ispitanik:

  • pravo da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnosi,
  • pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade,
  • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Te informacije mogu biti sastavni dio obavijesti o videonadzoru ili se npr. nalaziti na letcima ili plakatima unutar prostora poslovnog subjekta ili na Internet stranicama.

Nadalje, na odgovor na pitanje – koliko se dugo smiju čuvati snimke vidio nadzora, odgovor je sljedeći:

Iako je Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka propisano da je maksimalni rok za čuvanje snimki video nadzornog sustava 6 mjeseci (osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku), vodeći se odredbama iz Opće uredbe o zaštiti podataka da se osobni podaci obrađuju onoliko dugo koliko za to postoji svrha, poslovni subjekt može propisati i kraći rok čuvanja snimki.

Na kraju, želimo vam ukazati na završne smjernice, koje su pored svega što smo do sada s vama podijelili, isto tako potrebne za izradu pravilnika o sustavu korištenja video nadzora u vašem poslovnom subjektu:

  • Provjerite jesu li na snimačima postavljeni korisnička imena i lozinke samo za ovlaštene osobe te jesu li snimači smješteni u odgovarajući uredski namještaj i/ili prostorije pod ključem kojima imaju pravo pristupa samo ovlaštene osobe,
  • Imajte na umu činjenicu da, osim ovlaštenih osoba, pravo pristupa podacima iz video nadzornih snimki imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga (npr. policija prilikom provođenja izvida u svezi počinjenog kaznenog djela ili prekršaja…)
  • Uspostavite automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora (tzv. logove) koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Nadamo se da vam je ovaj serijal bio zanimljiv te nam slobodno pišite prijedloge za teme sljedećih serijala.

Vaš AP