I SEE YOU: GDPR I VIDEO NADZOR VOL.1

Još jedna zanimljiva tema pronašla se u našem Keep Up odjeljku. Ovaj put upoznajemo vas s GDPR regulacijom video nadzora koje se odnose na mikro, male i srednje poduzetnike. A to ćemo odraditi u ova dva specijalna Keep Up izdanja pod nazivom: I SEE YOU.

Iako video nadzor u određenim životnim i poslovnim situacijama ima svojih prednosti, ipak se postavljanjem nadzornih kamera uvelike zadire u privatnost osoba kao jednog od temeljnih ljudskih prava.

Upravo zbog navedenog razloga, s aspekta GDPR-a, provedba video nadzora smatra se aktivnošću visokog rizika te se obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Jedno od prvih pitanja koja se postavljaju je - što sve smije obuhvaćati videonadzor?

Videonadzorom mogu biti obuhvaćene:

  • prostorije,
  • dijelovi prostorija,
  • vanjska površina objekta u vlasništvu odnosno najmu/zakupu voditelja obrade.

Nije dopušteno snimanje prostora u tuđem vlasništvu (posjedu) kao ni snimanje javne površine.
Ako ste se pitali smije li poslodavac provoditi video nadzor radnih prostorija, odgovor je smije, ali uz poštivanje sljedećih pravila:

  • Videonadzor radnih prostorija ne smije obuhvaćati prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.
  • Videonadzor u radnim prostorijama može se provoditi ako su i zaposlenici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora.

Nadalje, želimo reći i par detalja o tome kako treba označiti područje koje je pod video nadzorom.

Prije svega, potrebno je staviti oznaku da je objekt, odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta, pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u područje koje se snima.

Takva obavijest treba sadržavati lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

  • da je prostor pod videonadzorom,
  • podatke o voditelju obrade,
  • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

O pravima ispitanika, čuvanju podataka video nadzora, a i smjernice za izradu potrebite dokumentacije dijelimo s vama u idućem izdanju Keep Up-a “I SEE YOU”.

Vaš AP